Zarządzanie dokumentami – szkolenia IT

Szkolenia-informatyczne

Administracja dokumentów firmowych wiąże się z ogromną odpowiedzialnością prawną, albowiem uszkodzenie, zgubienie, nieodpowiednie magazynowanie którym skutkiem jest udostępnienie dokumentów jednostkom nie upełnomocnionym do tego, może skutkować dużą ilością konsekwencji dla jednostki gospodarczej nie tylko finansowymi ale także prawnymi. Nasze Państwo  żąda od wszystkich przedsiębiorstw bardzo dobrej organizacji dokumentów firmowych, niektóre z nich należy składować nawet przez 5 lat na przykład faktury.

Przez ten czas dokumenty te  muszą być starannie magazynowane, nie mogą być zagubione gdyż w takich wypadkach zostaną nałożone przez instytucje państwowe uprzednio wymienione kary finansowe a także prawne. Jeśli podmiot gospodarczy ma styczność z bardzo dużą ilością materiałów zawierających dane swoich klientów jest zmuszony zauważyć, iż kontrolę nad poprawnym  systemem administracji  i  przetwarzania tych dokumentów sprawuję Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów a także organizacje prywatne, które reprezentują prawa konsumenta, dostarczają wiadomości o jego przysługujących prawach.
W aktualnych czasach ponad 90 procent  znaczących dla przedsiębiorstwa wiadomości mieści się w rożnego rodzaju dokumentach. Wiadomość ta w pełni ilustruje jak istotne dla odpowiedniego funkcjonowania przedsiębiorstwa ma właściwy proces zarządzania dokumentami.
Wprowadzenie zaawansowanych rozwiązana pozwala na obniżenie w dużym stopniu wydatków, przez zmniejszenie liczby pracowników zajmujących się tymi pracami.
Kolejnymi pozytywami odpowiedniego systemu zarządzania dokumentami jest dynamiczne i efektywne działanie przedsiębiorstwa, odpowiednia ochrona materiałów firmowych, wzrost zdolność wyszukiwania treści.
Celem szkolenia dotyczącego systemów administrowania dokumentami jest nabycie przez uczestników przydatnych kwalifikacji które będą pomocne przy wyborze i wdrażaniu dobranych systemów zarządzania dokumentami, tak zwanym: „DMS”- z języka angielskiego „Document Management System”.
Projekt ten jest idealnym wyjście dla ludzi zatrudnionych  zarówno w micro przedsiębiorstwach jak również w dużych, którzy zajmują się właśnie procesem zarządzania dokumentami firmowymi.
Większość przedsiębiorstw  organizujących kursy dla ludzi pracujących  wciela co raz więcej uproszczeń  na przykład: prowadzenie zajęć w weekendy.
W kolejnych materiałach postaramy się zademonstrować wam następne ciekawe kursy z dziedziny informatycznej.

One Response
  1. Filip

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

kmirek.zsem.edu.pl